Over Strawberry Fields

Benoit de Bellefroid
We zijn professionele trainers en coaches die vooral denken in termen van oplossingen en mogelijkheden. We kijken naar wat werkt en wat een volgende stap kan zijn om dat positief doel te behalen dat je voor ogen hebt.
We geloven dat er vele wegen naar Strawberry Fields leiden en dat het van belang is dat je die weg neemt die het best past bij jou of je organisatiecultuur.

Helemaal in je kracht staan!

We begeleiden elke dag mensen en teams naar de Strawberry Fields: naar daar, waar ze het meest in hun kracht staan, waar ze zichzelf helemaal kunnen ontplooien en volop kunnen genieten van hun eigen mogelijkheden en creativiteit. Waar uiteindelijk iedereen beter van wordt: elk individu, elk team, elke organisatie en de maatschappij in haar geheel.

Inspiratie

Be yourself; everyone else is already taken. - Oscar Wilde

Niemand ter wereld kan je zeggen waarom je bestaat, maar gezien je er bent, tracht zin te geven aan je bestaan. - Soren Kierkegaard

Word wat je bent; doe wat jij alleen kan doen. - Friedrich Nietzsche

The best is yet to come!

Benoit de Bellefroid

Onze geschiedenis

Zonnewende van de winter, eerste lancering van Strawberry Fields in België. De dagen worden stilletjes aan terug langer, er is meer licht.
Een paar vrienden slaan de handen in elkaar om een nieuw netwerk van coaches en trainers uit te bouwen.
Socrates laat een boodschap achter die aan de grondslag ligt van de moderne filosofie en onze aanpak.

Waarom wij?

Visie

Wij zijn ervan overtuigd dat je, als je echt sterk wil zijn in iets én je wil je goed in je vel voelen, je met je talenten moet werken. En dus niet moet focussen op die punten waar je minder in bent. We willen elk individu helpen om volop in zijn kracht te staan en medewerkers stimuleren om op andere, nieuwe manieren samen te werken. Op die manier dragen we bij tot de sociale en duurzame ontwikkeling van onze maatschappij.