Hoe werk je aan jezelf met de hulp van het Enneagram? Een reis met vier haltes!

Workshop 1

Model met de negen types
Enneagram als sleutel voor zelfkennis, kennis van de ander en groei. Vertrekpunt om met het Enneagram aan de slag te gaan.

Eerste stap

- In welke mate zijn de drie energiecentra in balans ? (hoofd, hart, buik)
- Uit welke 9 types bestaat het model en wat zijn hun kwaliteiten? Wat is mijn type ?
- Welke strategie heb ik tot nu toe gebruikt om me aan te passen ?
- Welke eerste groeistappen kan ik vanuit dit model zetten ?

Meer weten

Workshop 2

De drie varianten per type
Verfijning van het model aan de hand van de "subtypes" met hetzelfde doel: Enneagram als sleutel voor zelfkennis, kennis van de ander en groei.

Tweede stap

- In welke context laad ik mijn batterijen op ?
- Hoe zijn de verhoudingen tussen de drie instincten (1 op 1, sociaal, zelfbehoudend) ?
- Welk effect heeft dit op de manier waarop ik mijn leven organiseer ?
- Welke elementen beïnvloeden alle kleine beslissingen van elke dag ?

Meer weten

Workshop 3

De negen types in relatie
Enneagram als communicatiemiddel met anderen: de andere types beter begrijpen, kunnen omgaan met verschillen en conflicten.

Derde stap

- Hoe pak je een gesprek het best aan in functie van het model en vermijd je typische misverstanden ?
- Wat waardeer ik en wat maakt me een beetje bang ?
- Hoe kan ik het best omgaan met conflicten ?

Meer weten

Workshop 4

Je type voorbij
Enneagram als sleutel voor transformatie: je type ontgroeien aan de hand van alle kleine facetten van je persoonlijkheid.

Vierde stap

- Hoe kan ik leren om mijn automatische piloot en onhandige gewoontes achterwegen te laten ?
- Hoe kan ik alle deeltjes van mijn persoonlijkheid ontwarren en hun volle potentieel exploreren ?
- Hoe kan ik mijn diepste hulpbronnen activeren en mijn intuïtie ontwikkelen ?
- Hoe kan ik zoveel mogelijk leren uit de interacties met anderen en hun trekjes ?

Meer weten

Het Enneagram

Voordelen voor iedereen

Het Enneagram is eenvoudig toe te passen in het dagelijks leven en opent mogelijkheden voor diepe transformatie. Het helpt om misverstanden over onszelf uit de wereld te helpen en ons volle potentieel te ontplooien, de ander beter te begrijpen en elk uniek zijn te waarderen.

Het Enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat meer vertelt over het waarom we ons zo gedragen dan het gedrag zelf. Binnen een organisatie kan het Enneagram nuttig zijn om:

  • Een sterkere teamspirit te bewerkstelligen
  • Emotionele intelligentie te stimuleren
  • De samenwerking en de communicatie tussen mensen efficiënter te maken
  • Kortom om uit te blinken als bedrijf

Meerdere doelstellingen

Begrip
Samenwerking
Topresultaat

Op het einde van deze workshop, ben je in staat om:

  • Jezelf en de ander beter te begrijpen
  • Je gemakkelijker aan personen en omstandigheden aan te passen
  • Je drijfveren te laten weten aan je omgeving
  • Je eigen talenten en die van je medewerkers anders in te zetten

Contacteer ons